MARGARETA BJÖRNDAHL

UTGIVNA BÖCKER

  En relationsroman från kyrklig miljö i Göteborg och Rom

Boken skildrar en kvinnas kamp mellan ett misslyckat äktenskap, en stormande förälskelse och kyrkans syn på äktenskapet.

 Under en filosofiföreläsning i katolska kyrkan möts Eva-Marie Myrén och Staffan Berg. Han är helt obekant med kyrkan och dess ritualer och läsaren får följa hans möte med den för honom obekanta världen. De utvecklar under långa promenader en djup vänskap, vilket får svåra konsekvenser eftersom hon är gift. Skall hon bryta sig ur ett stelnat äktenskap eller kan hennes man Åke och hon finna kärleken på nytt.

En hemlig dröm går i uppfyllelse när Eva-Marie reser på en vallfärd till Rom under den vecka när moder Teresa av Calcutta saligförklaras och påven Johannes II Paulus firar sitt tjugofemåriga pontifikat. Vallfärden får Eva-Marie att fatta beslut om äktenskapet och förälskelsen i Staffan.

Utgiven på B4PRESS, Göteborg

Riktpris: 175 kr

Mjukband, 235 sid

ISBN: 978-91-86237-07-3

 

 

Biblia Pauperum

Medeltida bilder med text ur Bibel 2000

Medeltida kyrkors kalkmålningar fascinerar nutida besökare med sitt rika bildprogram. Genom århundraden har den gudstjänstfirande församlingen på väggar och i takvalv kunnat betrakta bilder av Gamla och Nya Testamentets människor i skiftande situationer. Målningar högt upp i takvalv är inte lätta att identifiera, man frågar sig vilka de bibliska personerna är och vilka bibeltexter som åsyftas. Alltför sällan har man möjlighet att få bilderna förklarade för sig.

En del kyrkomålare känner vi till namnet, men vi vet inte hur dessa fick sin bibelkunskap och varför just dessa bibliska händelser är återgivna. Vi vet emellertid att en källa är Biblia Pauperum, de fattigas bibel. Det krävdes god ekonomi att införskaffa en blockbok med träsnitt och namnet syftar på dem som inte var teologiskt utbildade utan klosterfolk och välbärgade lekmän. Det finns flera bevarade upplagor av Biblia Pauperum, denna boks bilder är hämtade från ett faksimiltryck av en tysk upplaga från år 1472.

Varje enskild sida i Biblia Pauperum består av en bild från Jesu liv flankerad av två bilder från Gamla Testamentet samt fyra profeters ord. Nya testamentet ligger gömd i det gamla, det gamla står öppet för det nya. I denna bok ledsagas varje händelse som är tecknad på de medeltida bilderna med svensk text ur den senaste bibelöversättningen, Bibel 2000.

Boken är rikligt försedd med kommentarer, persongalleri, personregister och tabeller.

Utgiven på B4PRESS, Göteborg

Riktpris: 250 kr

Mjukband, 157 sid

ISBN: 978-91-85189-88-5

 

 
 
 
Home Några kvinnliga filosofer Konstnären Karl Nordlund Anna Greta Wide, författare Bilder från Tornhuset i Göteborg Lyxtelegram Mina böcker
Rosenkransen Två fönster av Erik Olsson Algot Ahlbäck Signe Ahlbäck Margareta Ahlbäck-Björndahl Kreativ dagbok Skolgatan i Örebro
© Margareta Björndahl     Uppdaterad 2009-09-12     margareta.bjorndahl@comhem.se  (aktiv e-post)     Adress till denna hemsida: http://www.margaretabjorndahl.se