Margareta Björndahls hemsida

Erik Olsons kapellfönster i Göteborg

Centralt i Göteborg finns två blyinfattade kyrkfönster komponerade av den kände konstnären Erik Olson. Fönstren är dolda för allmänheten eftersom de sitter i en privat villa på Victor Rydbergsgatan 12 i stadsdelen Johanneberg, ett stenkast från Götaplatsen. De är daterade år 1961 och är omnämnda i samlingsboken Erik Olson - En sökares vandring, 2001, berättad av hans dotter Viveka Bosson (Böckerna är utgivna av Mjellby konstgård). Samtidigt som dessa fönster var fönstren till katolska kyrkan i Malmö färdiga.

Men varför finns Erik Olsons fönster på denna plats i Göteborg?

Tyska skolsystrar av Notre Dame är en katolsk kvinnlig orden vars syfte är att bedriva undervisning.

Skolsystrarna köpte villan av skeppsredare Sörman år 1959 för att bedriva farmför allt förskoleundervisning. På andra våningen inreddes ett litet kapell för systrarnas andaktsliv. Kapellet är i storlek som ett mindre rum, cirka 16 m2 och har två fönster. Åtskilliga barn och föräldrar har besökt huset men ytterst få har varit inne i kapellet, man kände inte ens till att kapellet fanns och ännu mindre att där fanns två unika fönster med intressant motiv av konstnären Erik Olson.

Systrarna upphörde med sin verksamhet år ...  och lämnade Sverige p gr a ålder och brist på noviser. Villan ägs nu av Stockholms katolska stift och är för tillfället uthyrd.

Här nedan ges en unik chans att betrakta fönstren i detalj!

Erik Olsons två kapellfönster består av fyra bildmotiv där fönsterspröjsarna förmodligen sitter på innanfönster. På så sätt uppstår alltså fyra motivbilder.

Fönstren är fyllda med Mariasymboler och motivet läses från vänster till höger.

Ett nära betraktande

Ave

Till vänster ses ett torn, Elfenbens- eller Davidstorn, som anses symbolisera Marias jungfrulighet. Begreppet Davidstornet härrör sig från Höga Visan 4:4 som lyder: "Som Davids torn är din hals med rader av stenar, där tusen sköldar hänger och kämparnas alla koger."

Man brukar i samband med torn framhålla dess port som anspelar på Hes 44:1-2  "Han förde mig tillbaka till helgedomens yttre port, den som vette mot öster. Den var stängd. Herren sade till mig: Denna port skall vara stängd och får inte öppnas. Ingen får in genom den, ty Herren, Israels Gud, har gått in genom den."

Bernhard av Clairvaux förklarade att Maria är himmelens port och genvägen till himmelen

Till höger om tornet syns ordet AVE i ett brunt fält.

Ovanför tornet ses den sexuddiga Betlehemsstjärnan, tillsammans med en månskära och en sol. Maria får sin rättfärdighet från Jesus på samma sätt som månen får sitt ljus från solen

I nedre delen av fönstret ligger ett radband med ett kors längst ner till höger. Ett radband består av fem gånger tio pärlor och för varje pärla beder man ett AVE MARIA (läs mer om radband här)

MARIA

Bakom de olika figurerna syns konturen av en hög spetsbågad portal, en gyllenen port där enligt Legenda aurea Joakim och Anna, Marias blivande föräldrar, möttes åter efter hans ökenvistelse och hennes ensamhet och längtan. Marias tillblivelse anses ske vid detta möte

Fyra bildobjekt syns:

Den helige Ande i form av en duva

Ett stort M, som står för Maria, mot en liggande blå mandorlaform

Kärlekens röda ros

Underst en symbol (som jag inte kan tolka), en silverskål och ett brungrått bröd

MARIA ÄR KYRKAN

Överst en kombination av en krona och ett svärd som går genom ett hjärta. Genom Marias hjärta skall gå ett svärd. Hon kröns också till drottning

Därunder en vinge som omger en likbent triangel, vilket kan tolkas som att duvan, den helige Ande, sänker sig ner över den synliga kyrkan. Man kan också tänka sig att triangeln syftar på den heliga Treenigheten som bildar frontespis på kyrkan och det svepande området som en mantel, Marias skyddande mantel

Underst en kyrkfront med tre smala höga valv, inte så olik katolska kyrkans i Göteborg, Kristus Konungen, front. Erik Olson avbildade liknande kyrkfasader från basilikor i Frankrike

GRATIA PLENA

AVE MARIA, GRATIA PLENA betyder Hell dig Maria, full av nåd

Överst en silvervit cirkel med en fisk som är en Kristussymbol

Därunder en tom stol vars ben går ner i den undre rutan. Detta kan tolkas som att stolen är redo att ta emot Kristus som världsdomare

Därunder en liljekalk öppen mot himmelen, symbolen för oskulden, kyskheten och den obefläckade avlelsen

I nedre delen av fönstret ett fält med texten GRATIA PLENA

Erik Olson

En av Halmstadskonstnärerna. Han föddes i Halmstad år 1901 och var två år yngre än sin bror Axel Olson, även han konstnär. De var kusiner med Waldemar Lorentzon som även han skulle komma att ingå i Halmstadgruppen.

Erik Olson reste tillsammans med Waldemar till Paris och studerade för Legér, men de reste också till Italien och andra sydliga länder för att studera konst. Halmstadgruppen är känd för sitt surrealistiska konstuttryck.

"Genom sin forne lärare Fernand Legér kommer Erik i kontakt med den franska Art Sacré-rörelsen som ville tillför kyrkorna god modern konst istället för den sentimentala såpkonst som levde kvar från 1800-tals traditionen." (Erik Olson - en sökares vandring, Band I, sid 269) Detta innebar att Erik Olson under 1950-talet framställer kyrklig konst på ett nytt modernt sätt som dessa kapellfönster är ett tydligt bevis på. Han konverterar till Katolska Kyrkan på Hieronymusdagen den 30 september 1950 i Oskarström.

Erik Olson dog år 1986


Glasmålningar

Jan Torsten Ahlstrand skriver i förordet till bilddelen, del II sid 6f, av Erik Olson - en sökares vandring:

"I mer än 30 år var Erik också verksam som kyrkomålare, med glasmålningar som sin specialitet. Själv hade jag förmånen att under några år kring 1970 få följa hans arbete med glasmålningarna för flera skånska kyrkor. Jag bodde då mittemot ett gammal glasmästeri vid Stora Gråbrödersgatan i hjärtat av Lund. I verkstaden inne på gården försiggick i det tysta de märkligaste ting: glas skars till och patinerades, det brändes och blyades så det stod härliga till, allt under ledning av Erik Olson och den skickliga glasmästaren Karl-Johan Bengtsson. Det vilade en stämning av medeltida bottega över den primitiva gamla verkstaden med sitt kompanjonskap mellan konstnär och hantverkare.

Så tillkom några av de vackraste glasmålningarna i svensk konst, en sammansmältning av medeltidens glödande färger med en stram modern form, som ytterst hade sina rötter hos Fernand Léger. Med sina monumentala arbeten fick Erik förverkliga vad mästaren hade drömt om på 1920-talet: en modern konst i arkitektur med bestående värde."

Home Några kvinnliga filosofer Konstnären Karl Nordlund Anna Greta Wide, författare Bilder från Tornhuset i Göteborg Lyxtelegram Mina böcker
Rosenkransen Två fönster av Erik Olsson Algot Ahlbäck Signe Ahlbäck Margareta Ahlbäck-Björndahl Kreativ dagbok Skolgatan i Örebro
© Margareta Björndahl     Uppdaterad 2009-01-17                           Adress till denna hemsida: http://www.margaretabjorndahl.se

Vid ev citat var vänlig uppge källan. Foto får ej kopieras.                   margareta.bjorndahl@comhem.se  (aktiv e-post)