Charlotte Ahlberg

missionär bland fattiga barn

Hedda Charlotte Christina Ahlberg

Född 4 januari 1850
Död på första adventsöndagen den 1 december 1918 i Limhamn, Malmöhus län. Jordfästningen hölls i Limhamns kyrka den 8 december 1918 av kyrkoherde K E Sandegård, som talade över Jes 61: 1-2. "Herren Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig att frambära glädjebud till de betryckta och ge de förkrossade bot, att förkunna frihet för de fångna, befrielse för de fjättrade, att förkunna ett nådens år från Herren, en hämdens dag från vår Gud, att trösta alla som sörjer och ge de sörjande i Sion huvudprydnad i stället för aska, glädjens olja i stället för modlöshet." Charlotte Ahlberg ligger begravd på Hyllie kyrkogård, M.

Dotter till Håkan Arvid Ahlberg och hans hustru Hedda Löfmarck-Ahlberg

Var missionär bland fattiga barn i Stockholm 1886-1896 och i Malmö 1896-1911 då hon avgick med pension efter 25 års verksamhet i Israelmissionens tjänst. Hon gick som hemsamarit hos judinnorna och tog emot judiska barn under sommarkoloni i sitt hem i Limhamn.

1902 års Limhamnskoloni för fattiga barn från judiska familjer
(till vänster i övre raden Charlottes mor Hedda Ahlberg, till höger Charlotte Ahlberg)

Charlotte Ahlberg

(i bakgrunden inne i andra rummet syns sittande systern Anna Håkansson och släktingen Ruth Schüler)


Källa: Missionstidning för Israel, årg 46 nr 1, jan 1919, sid 3-8

Home

Antavla

Anna Håkansson

Hedda Ahlberg

© Margareta Björndahl

2011-05-22

margareta.bjorndahl@comhem.se