Gamla vykort och annan kuriosa

från Örebro

Staden Örebro är cirka 750 år gammal. Den har givetvis under denna tid förändrats, ibland till det bättre med moderna byggnader och nya breda gator, ibland till det sämre när gamla byggnader rivits och biltrafiken ersatt människornas utrymme. Staden är så mycket mer än byggnader och gator. En stad är ingen stad utan människor men samtidiget kan människorna inte leva utan hus och affärer, mötesplatser, kyrkor och parker, konditorier och idrottsanläggningar, skolor och järnvägsstation.

På den här sidan gör jag ett mycket personligt urval av gamla bilder. (Samtliga bilder är i privat ägo.) Till bilderna fogar jag personliga fakta och utvald historia.

Örebro Missionsskola låg vid Järnvägsgatan 28. Skolan, som utbildar pastorer och missionärer inom ÖrebroMissionen byggdes år 1913, efter att ha startat i andra lokaler 1908. De två övre våningarna inrymde det manliga elevhemmet, på mellanvåningen låg skolsalar och bibliotek, nedre våningen innehöll rektorsbostad samt lärarrum och i källarvåningen fanns kök och matsalar.

Vykortet är stämplat 1919. Byggnaden finns kvar år 2000 men inrymmer numera privatlägenheter och missionsskolan har sitt säte vid universitetscampus i Almby.

Bilden är tagen inifrån den gamla Filadelfiakyrkans tomt där plantering fanns närmast staketet mot trottoaren och gatan. Nu för tiden ligger hyreshus ända ut till trottoaren. Man ser också att missionsskolan ligger helt ensam, de båda husen vid sidorna skulle inte byggas på många år ännu.

 
     

Norra sidan av Järnvägsgatan mellan Slotts- och Skolgatan på 1920-talet. Det är en av Gösta Ottosson tecknad bild kopierad ur årsböckerna Evangelisten utgiven på ÖrebroMissionens förlag (nuvarande Libris). Bilden visar Filadelfiakyrkan som tredje hus och missionsledaren John Ongmans privatbostad som andra hus. Trädgårdar fanns mellan staketen och byggnaderna. Järnvägsgatan var en vacker allé.

 
     

Gamla Filadelfiakyrkan byggdes år 1898 och låg på Järnvägsgatan 11. Här hölls bibelskolor för utbildning av evangelister varje höst. Filadelfiaförsamlingen flyttade in i en ny kyrka 1961 på Slottsgatan i samma kvarter.  
     

Många Örebrobarn fick på 1940-talet sin bibelkunskap genom de barnmöten som Harry Frödin med jämna mellanrum hade i Filadelfiakyrkan. Under ett par veckor spändes en stor vävskärm upp i kyrkan och han berättade om Kristens resa efter John Bunyans bok eller tränade barn (och vuxna också) genom tävlingar och sånger ackompanjerade av hans cortina.

 
     

Maria Lindgren var född i Floda, Södermanland 1856. Efter sin makes död flyttade hon tillsammans med sina fem barn till Örebro där hon först hade en matvaruaffär och sedan en tjänstebyrå. Både hon och maken hade engagerat sig i frikyrkan bland annat i något som kallades Sprängbataljonen. När denna upphörde (1901) kom Maria Lindgren att söka sig till "den nya rörelsen" i Örebro (1907) och i Filadelfiakyrkan. Hon var redan sedan tidigare bekant med helbrägdagörelse och hon instiftade på kristen grund Betaniahemmet i Lillån (1910-19..) för sjuka människor, där många människor upplevde att de blev återställda många gånger på oförklarligt sätt. Maria Lindgren dog 1926. (Fakta Algot Ahlbäck, Vinterhälsning år 192. )  
     

Gamla simbadhuset ritat av ....på ett vykort stämplat 1930. Här fick alla Örebros skolbarn sin simundervisning. Väggmålningarna är gjorda av ..... Byggnaden är nu teatersalong.

 
     
     

Paul Strøyer kommenterar år 1956 genom en bild följande: "Trafikpersonalen i Örebro vill ha toaletter vid ändhållplatserna."  

 

Margaretas hemsida

Skolgatan i Örebro

© Margareta Björndahl

2004-09-16

mbjorndahl@swipnet.se