Algot Ahlbäck

1890 - 1949

Ledare för ÖrebroMissionen

ÖrebroMissionen bildades av John Ongman år 1892.
Den hade sitt säte i Örebro nära Filadelfiakyrkan (bildad 1897) på Järnvägsgatan.
När John Ongman dog 1931 blev Algot Ahlbäck föreståndare, en demokratiskt vald ledare, vilket han var till sin död år 1949.
Örebro Missionsförening bedrev yttre mission bland annat i Kongo, Brasilien, Kina och Indien och inre mission i hela Sverige.
ÖrebroMissionen gav ut tidningen Missionsbaneret, den hade ett bokförlag vilket senare övergick i bokförlaget Libris.
Sina lokaler hade de i hörnfastigheten Järnvägsgatan-Skolgatan.
ÖrebroMissionen ingår nu i Evangeliska Frikyrkan.

Algot Ahlbäck föddes i Stora Tuna, Dalarna, den 15 maj år 1890.
Han var förstfödd son till
Johan Viktor Ahlbäck och hans hustru Hanna, född Hedlund.
I familjen föddes sedan barnen Erika, Gottfrid, Elsa, Klara, Maja och Erik.
Fadern Johan Viktor Ahlbäck var sågmästare och flyttade från Dalarna till Orrvikens såg i Karlstad och vidare till Skyllbergs bruk i Rönneshytta.
Johan Viktor och Hanna Ahlbäck ligger begravda på Lerbäcks kyrkogård i Närke.
De tre sönerna Algot, Gottfrid och Erik blev alla pastorer inom ÖrebroMissionen
där de var verksamma under hela sina liv.
Erika gifte sig med Oskar Hansson och bodde i barndomshemmet Kählarvet i Stora Tuna.
Elsa gifte sig med John Johansson och var bosatt i Skyllbergs bruk,
Klara gifte sig med tågmästare David Rundqvist och bosatte sig i Örebro,
Maja var gift med lantbrukare Sven Falkenström i Rönneshytta.

Foto av familjen Ahlbäck år 1905.
Från vänster Gottfrid, Erika, Johan Viktor, Algot, Hanna. I nedre raden Elsa, Klara, Maja och Erik.

 

Några biografiska data för Algot Ahlbäck:

 • Algot Ahlbäck föds i Stora Tuna den 15 maj 1890

 • 1911 - 1914 studier vid Örebro Missionsskola (bildad 1908)

 • 1914 - 1918 pastor för Rönneshytta baptistförsamling i Sydnärke

 • 1918 - 1927 pastor för Hallsbergs baptistförsamling

 • 1919 - 1937 ledamot av styrelsen för Närkes distrikt av Sveriges baptistsamfund

 • 1919 - 1949 ledamot av Örebro Missionsförenings styrelse

 • 1922- 1927 ledamot av Närkes baptistungdomsförbunds styrelse

 • 1924 ingår äktenskap med Signe Håkansson, som var ensajn i Frälsningsarmén i Hallsberg

 • 1927 flyttar familjen till Örebro

 • 1928 - 1931 vice ordförande i ÖM:s styrelse

 • 1931 - 1949 ordförande i ÖM:s styrelse (vilket innebär missionsföreståndare)

 • 1931 - 1949 ledare för Bibelskolan i Örebro

 • 1921 - 1949 redaktör för Missionsbaneret, startat 1921

 • 1921 - 1949 redaktör för årsbokserien Evangelisten

 • 1925 - 1949 redaktör för jultidningen Vinterhälsning

 • 1929 - 1949 redaktör för jultidningen De gamlas jul

 • Algot Ahlbäck avlider 14 juli 1949, han ligger begravd på Norra kyrkogården i Örebro till höger efter muren

Algots schema från klass 3 med katekes, räkning, naturlära, läsning, historia, geografi, rättskrivning, sång och slöjd

Schemats baksida visar Prins Carl och Prinsessan Ingeborg förmälda 27/8 1897

Våren 1924 hölls ekumeniska möten i Hallsberg;
Här ses från vänster Signe Håkansson (som blev Algots hustru), Ebba Assarsson och Elsa Åhlund,
alla anställda inom Frälsningsarmén samt Rut Åhlund, senare gift Åkesson.
I främre raden Algot Ahlbäck, Anders Åkesson och Ragnar Ragné.

Bilden visar alltså baptistpastorn Algot och chefen för Frälsningsarmén Signe
innan de ingick äktenskap senare samma år.

 

Vinjetten till det första numret av Missionsbaneret den 15 september 1921.
Tidningen utkom helgfri torsdag.
Pris för lösnummer 15 öre.
Redaktör: Algot Ahlbäck.
Redaktion och expedition: Gamla gatan 7, telefon 960.
Årsboken Evangelisten hade samma jugendinspirerade omslag under åren 1921 - 1954.
Algot Ahlbäck var ansvarig utgivare under åren 1921 - 1949.

 

En sång med text och melodi av Algot Ahlbäck, publicerad i Vinterhälsning

  ALGOT AHLBÄCK

REDAKTÖR MISSIONSLEDARE

Gravvård  på Norra Kyrkogården i Örebro rest av Örebro Missionsförening

 

   

Home

Signe Ahlbäck

Margaretas anor

Antavla

© Margareta Björndahl     2015-09-25   margareta.bjorndahl@comhem.se