Alice Ambrose

1906 - ?

Engelsk Cambridgefilosof

Alice Ambrose studerade filosofi i Cambridge i början av 1930-talet samtidigt som G E Moore och Ludwig Wittgenstein verkade där. Hon var logiker och filosofisk analytiker. Hennes tidiga verk inkluderar Fundamentals of Symbolic Logic från 1948 och The Theory of Formal Inference från 1962. Hon skrev bland annat om matematiken, pi och förnuftet.

Hon arbetade tillsammans med sin make och de skrev bland annat Essays in Analysis (1966), Philosophical Theories (1976) och Essays in the Unknown Wittgenstein (1948). I Essays in Analysis berörs diskussionerna om filosofins huvudproblem och bestående problem som allmängiltighet, bevis för en yttre värld och logisk nödvändighet. I Philosophical Theories behandlas det subjektiva perspektivet i filosofi, att förklara motsägelser och varför det är så svårt att acceptera ett antagande. Ambrose skrev om antagandets logik, filosofiska metoder, rationalism och empirism, viljans frihet och etiska teorier. I essäerna om Wittgenstein finns bland annat Alice Ambroses anteckningar efter Wittgensteins blå bok, en diskussion om "Sic et non" och lingvistisk solipism.

Länk till The Window Philosophers:

http://www.trincoll.edu/

Kvinnliga filosofer

Margaretas hemsida

© Margareta Björndahl     2006-12-23    margareta.bjorndahl@comhem.se  (aktiv e-post)