Elisabeth Anscombe

1919 - 2001

Filosofiprofessor i Oxford och Cambridge

Hon var den enda kvinna, som Wittgenstein accepterade

Det fanns alltid en grupp kvinnor, som deltog i Ludwig Wittgensteins föreläsningar i Cambridge, UK. Detta irriterade honom för han ogillade kvinnliga akademiker och i synnerhet kvinnliga filosofer. En gång, när endast Elisabeth Anscombe var närvarande, utbrast han: "Tack gode Gud att vi har blivit av med kvinnorna!" Wittgenstein accepterade henne och kallade henne ofta tillgivet "gamle gosse".

Några av hennes filosofiska verk

Redaktionell utgivning av Ludwig Wittgensteins verk tillsammans med Georg Henrik von Wright och Rush Rhees:

Gertrude Elisabeth Margaret Anscombe - biografiska notiser

Elisabeth Anscombe föddes år 1919. Hon avlade examen vid Sankt Hugh´s College i Oxford och kom efter sin examen till Cambridge år 1942 där hon började att gå på Wittgensteins föreläsningar. Hon var en av hans mest entusiastiska studenter när han återupptog föreläsningarna 1944, hon upplevde hans terapeutiska metoder som en befrielse, en medicin, som frigjorde henne från filosofisk förvirring. Hon skriver: Under flera år brukade jag tillbringa min tid, exempelvis på kaféer, med att stirra på saker och säga till mig själv: ´Jag ser ett paket. Men vad är det egentligen jag ser? Hur kan jag säga att jag ser något annat än en gul yta?´

Hon säger vidare: Jag hade alltid avskytt fenomenalismen och känt att jag satt fast i den. Jag kunde inte finna någon utväg ur den, men jag trodde inte på den. Det hjälpte inte att påpeka svårigheter med den, saker som Russell tyckte var fel med den, till exempel. Styrkan, dess livsnerv fanns kvar och värkte intensivt. Det var först under Wittgensteins föreläsningar år 1944 som jag fick se nerven dras ut med rötterna och den centrala tanken - Jag har detta, och jag definierar ´gul´ (exempelvis) som detta - angripas på ett effektivt sätt.

Under perioden 1946 - 47 var Anscombe åter i Oxford som professor i filosofi, men hon reste en gång i veckan till Cambridge för att gå på handledarmöten hos Wittgenstein, där ofta frågor om religionsfilosofi behandlades. Hon hyste beundran för Kafka och lånade ut några romaner till Wittgenstein som fällde kommentaren: "Den här mannen skapade en hel del problem åt sig själv genom att inte skriva om sina problem." LW och Elisabeth hade samtal om transsubstantiationen (när brödet omvandlas till Kristus) och LW bad Elisabeth att sammanföra honom med en "icke-filosofisk präst" för att möta en som verkligen upplevt den religiösa tron. De båda mötte då tillsammans fader Conrad, en dominikanpräst, och detta skedde i Anscombes hem, hon var gift med Peter Geach.

Elisabeth Anscombe mötte Wittgenstein i Wien två - tre gånger per vecka under en period, när hon vistades där för att förbättra sin tyska i syfte att översätta Wittgensteins verk till engelska. I december 1948 möttes de igen för att diskutera LW:s arbete mer i detalj.

Wittgenstein flyttade i april 1950 in i Anscombes hem på Sankt John Street i Oxford, hon var närvarande när Wittgenstein dog. Tillsammans med Georg Henrik von Wright och Rush Rees ärvde hon Wittgensteins efterlämnade papper och de har tillsammans dokumenterat detta materiel, som framför allt finns i Cambridge, kopior i Helsingfors och CD-rom utgåva i Bergen, Norge.

Elisbeth Anscombe avled den 5 januari år 2001.

Allmän litteratur

Marvin Chris, 1995-9, Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe, The Windows Philosophy On The internet

Monk Ray, 1992, Ludwig Wittgenstein geniets plikt, Daidalos


Länkar:

http://www.venturetech.com/philo/phils/anscombe.html

Kvinnliga filosofer

Margaretas hemsida

© Margareta Björndahl     2006-12-23    margareta.bjorndahl@comhem.se  (aktiv e-post)