Hannah Arendt

Tyskamerikansk filosof

1906 - 1975

Hannah Arendt kallas ofta för en politisk teoretiker. Hon studerade redan i unga år alla gamla filosofer och var väl bevandrad i till exempel Kants tänkande, Goethe och Kierkegaard. Hon började att studera teologi i Marburg och det var där hon mötte Martin Heidegger, som hon därefter hade långvarig kontakt med och hon skrev sin doktorsavhandling om Augustinus. Som judinna och uppvuxen i ett välbärgat hem i Königsberg kom hon att intressera sig för de moraliska och politiska ställningstagandena i den tyska nazismen. Som närvarande vid Eichmannrättegången i Jerusalem funderade hon på begreppet ondska som hon benämnde "det ondas banalitet" och menade att det var brist på tänkande. Hon skrev bland annat en föreläsning som finns i svensk översättning av en grupp forskare vid Göteborgs universitet (Holm m fl, 1999, Tanke - känsla - identitet, Anammas förlag) där hon analyserar tänkande och moraliska överväganden utifrån Eichmannrättegången. Hon säger "...det var inte dumhet, utan en märklig, alldeles äkta oförmåga att tänka." Hon hade även kontakt med Edmund Husserl och hans fenomenologi och med Karl Jaspers under vilkens handledning hon skrev sin avhandling om begreppet kärlek hos den heliga Augustinus.

Under 1930-talet, när hon hade gift sig och var bosatt i Berlin, engagerade hon sig politiskt i kampen mot den ökande nazismen och hon flydde efter Hitlers maktövertagande till Paris och därifrån till USA där hon bosatte sig i New York och blev amerikansk medborgare 1951. Detta år publicerade hon The Origins of Totalitarianism. Hon studerad marxismen och skrev The Human Condition, On Revolution och Between Past and Future. År 1964 publicerades hennes verk om Eichmann. Hannah Arendt hade planer på att skriva en trilogi om Thinking, Willing and Judging, men hon dog innan den tredje delen var färdig.

Fakta:

Holm Ulla, 1999, Tanke-känsla-identitet, Anamma, Göteborg, sid 33-76

The Window Philosophers http://www.trincoll.edu

http://www.heartfield.demon.co.uk/arendt.htm

På svenska finns även :

Arendt Hannah, 1996, Den banala ondskan: Eichmann i Jerusalem, Daidalos, Göteborg

Kvinnliga filosofer

Margaretas hemsida

© Margareta Björndahl    2006-12-23    margareta.bjorndahl@comhem.se  (aktiv e-post)