Ayn Rand

Objektivist

1905 - 1982

En gång tillfrågades Ayn Rand av en journalist om hon kunde sammanfatta sin filosofi medan hon stod på ett ben.

Hon sammanfattade sin filosofi i fyra ord:

  1. metafysik - objektiv verklighet - för att naturen skall kunna behärskas måste man lyda den - önskningar är inte verklighet
  2. epistemologi - förnuft - du kan inte både äta kakan och ha den kvar
  3. etik - självintresse - människan bär begränsningen inom sig
  4. politik - kapitalism - giv mig frihet eller död

eller med andra ord:

  1. verkligheten existerar som ett objektivt absolut, fakta är fakta, oberoende av människans känslor, önskningar, förhoppningar och fruktan
  2. förnuft är människans enda medel för att uppfatta verklighet, hennes enda källa till kunskap, hennes enda vägledning till handling och det grundläggande för överlevnad
  3. varje människa bär begränsningen inom sig, oberoende av andras gränser. Hon måste leva för sig själv utan att offra sig för andra eller låta andra offra sig för henne
  4. det idealistiska politiskt-ekonomiska systemet är låt-gå-kapitalismen. Det är ett system där människorna handlar med varandra inte med offer och ursäkt, inte som herre och slav, utan som handelsmän, fritt, med frivilligt byte av ömsesidiga fördelar. Det är ett system där ingen kan vinna värden genom fysiskt kraftutbyte. Den styrande makten tar endast till maktmedel för att skydda människans rättigheter, den använder fysisk styrka endast i försvar och endast mot dem som missbrukar sådan mot oss, sådana som kriminella och främmande inkräktare. I ett system med fullständig kapitalism, borde det vara (men existerar ännu inte) en komplett seperation mellan stat och ekonomi, på samma sätt och av samma skäl som stat och kyrka är åtskilda.

(Fri översättning av en artikel i Times-Mirror, 1962, över introduktion till objektivism av Ayn Rand)

Biografiska notiser

Ayn Rand föddes 1905 S:t Petersburg, Ryssland, och studerade vid universitetet i Stalingrad tills hon 1926 efter den ryska revolutionen flydde och kom till USA, där hon först bosatte sig hos släktingar i Chicago och därefter i Hollywood. Hon var fast besluten att bli författare och under tiden som hon lärde sig engelska, försörjde hon sig som stumfilmsstatist, garderobiär, servitris och filmscensartist. År 1931 fick hon amerikanskt medborgarskap. Hon skrev pjäser och romaner med totalitarismens svårigheter som ämne. Hon var fast förankrad i Aristotelses filosofi och använde rationalism för att försvara individen och hennes rättigheter. Hon fortsatte att utveckla individualismens filosofi.

Hon säger om sig själv och i detta uttalande ligger grundtankarna i hennes hela filosofi: Mitt personliga liv är ett PS till mina romaner:det består av meningen ´Jag menar vad jag säger´. Jag har alltid levat enligt den filosofi jag presenterar i mina böcker - och den har fungerat för mig liksom den fungerar för mina romangestalter. Omständigheterna varierar, men abstraktionerna är desamma.

Jag beslöt att bli författare vid nio års ålder, och allt jag gjorde var inriktat mot det målet. Jag är amerikan av val och övertygelse. Jag föddes i Europa, men jag kom till Amerika därför att det landet skapats efter mina moraliska grundtankar och det är det enda land där man kan vara totalt fri att skriva. Jag kom hit ensam, efter att ha tagit examen vid ett europeiskt universitet. Det var en svår kamp att dra mig fram på skiftande arbeten tills mitt författarskap blev ekonomiskt framgångsrikt. Ingen hjälpte mig, och inte heller ansåg jag någonsin att det var någon människas plikt att hjälpa mig.

Vid universitet var historia mitt huvudämne och filosofi mitt sidoämne. Historien skulle ge mig sakkunskap om människors förflutna för att hjälpa mig i mitt framtida författande; filosofin skulle ge mig den objektiva definitionen av mina värderingar. Jag fann att jag kunde lära mig det första, men att jag själv måste åstadkomma det senare.

Den filosofi jag lever efter har varit min övertygelse så långt tillbaka jag kan minnas, genom åren har jag lärt mig mycket och utvidgat mitt kunnande i detaljer, i specialfall, i definitionsfrågor och tillämpningsfrågor - och jag avser att fortsätta utvidga det - men jag har aldrig behövt ändra någon av mina grundsatser. Ytterst är min filosofi uppfattningen om människan som en heroisk varelse, med sin egen lycka som livets moraliska mening, med produktivitet som ädlaste verksamhet och med förnuft som enda absolut.

Den enda filosofiska skuld jag kan bekänna är till Aristoteles. Jag är helt och hållet oense med stora delar av hans filosofi - men hans definierande av logikens lagar och av vårt sätt att inhämta kunskaper är en så väldig triumf att hans misstag i jämförelse blir likgiltiga. Min hyllning till honom återfinner man i titlarna på de tre delarna av Och världen skälvde (Utan motsägelse, Antingen - eller, A är A).

Min andra tacksamhetsskuld återfinnar man i dedikationen. Jag visste vilka karaktärsegenskaper jag ville finna hos en man. Jag mötte en man som ägde dem - och vi har varit gifta i tjugoåtta år. Han heter Frank O´Connor.

Till alla de läsare som upptäckte min roman The Fountainhead och som frågat mig om den vidare tillämpningen av idéerna i den romanen vill jag säga att jag besvarar deras frågor i den här boken (Och världen skälvde), och att The Fountainhead bara var en ouvertyr till Och världen skälvde.

Det är min förhoppning att ingen skall säga mig att sådana människor som jag skriver om, inte existerar. Att den här boken har skrivits - och utgivits - är mitt bevis för att de gör det. (Insidestext i del III av Och världen skälvde. Översättning: Maud Freccero)

Några av Ayn Rands verk på svenska:

De levande, 1977, roman

Hymn, 1984, roman

Kapitalismen: det okända idealet, 1984, essäer

Och världen skälvde,1986, del I-III, Timbro, Stockholm

Två länker till mer information om Ayn Rand

http://www.aynrand.org/index.html

http://www.trincoll.edu/depts/phil/philo/philosophers/rand.html

Kvinnliga filosofer Home

© Margareta Björndahl    2006-12-23    margareta.bjorndahl@comhem.se  (aktiv e-post)