Hazel Estella Barnes

1915 -

Amerikansk existentialist

Hazel Barnes tillhörde Jean-Paul Sartres skola och hon översatte 1956 hans verk Varat och intet till engelska. Hon är välkänd för sin kunskap och sitt angreppssätt på Sartres filosofisystem och dess fenomenologiska grundtankar.

Hennes egna verk vidareutveckar existentialismen mot estetisk etik, en del av en etisk teori. Hon följde upp Sartres planer på att gå vidare med Varat till ett etiskt plan. Hon fullföljde med varat-i-sig och använde en radikal frihet för sin normativa etik genom konkreta tillämpningar i sitt verk An Existential Ethics. En del av hennes verk gick under benämningen litteratur som frälsning, känsla och föreställningskraft som till exempel Hipplytus in Drama and Myth (1960).

Hazel Barnes doktorerade vid Yale universitetet år 1941 och hon undervisade bland annat i Colorado och Guggenheim Institutet.

Verk:

Kvinnliga filosofer

Margaretas hemsida

© Margareta Björndahl   2006-12-23    margareta.bjorndahl@comhem.se  (aktiv e-post)