Simone de Beauvoir

1908 - 1986

Fransk existentialist och författare

Simone de Beauvoir föddes i en respekterad fransk borgarfamilj. Hon blev redan som tonåring ateist och beslöt att ägna sitt liv åt studier och skriverier. Hon studerade filosofi vid Sorbonne där hon avlade examen inom den formella filosofiskolan genom att skriva om den tyske filosofen Gottfried Wilhelm Leibniz. Filosofi innebar för henne diskussion och att penetrera det väsentliga i livet. Hon var fascinerad av skönhet och estetik. De Beauvoir undervisade i filosofi vid universitetet under åren 1931 - 1943. Hon hade sin bakgrund i den klassiska filosofin men kom tidigt in på grundtanken i feminism och existentiella frågor.

Simone de Beauvoir mötte Jean-Paul Sartre, deras vänskap och kompanjonskap varade intill hans död 1980. Simone började tillsammans med Sartre en "moralisk" fas av sitt liv och hon skrev sina mest betydande filosofiska verk The Ethics of Ambiguity (1948), Pyrrhus och Cineas (1944) och L`Envitee (1943). Hon påverkades av andra världskriget och Sartres ontologi (läran om varandets väsen) om att vara för sig själv och vara i sig själv samt om människan som en fri skapelse. Frihet innebär eget val, mänsklighetens största värde, det är kriterium för moral och omoral i handlingar. Goda handlingar ökar friheten medan dåliga handlingar begränsar den.

Titeln existentialist tilldelades henne genom närheten till Sartre och hans grupp, som också hade starka sympatier för marxistisk socialism. De Beauvoir fortsatte att skriva det kanske allra mest berömda verket The Second Sex (1949) och The mandarins samt The Coming of Age. Slutverket blev Adieux: A Farewell to Sartre. Hon säger i detta verk: My death will not bring us together again. This is how things are. It is in itself splendid that we were able to live our lives in harmony for so long.

Simone de Beauvoirs verk översatta till svenska:

Allt som allt, 1994

Andras blod, 1946

Avled stilla, 1977

Avsked, farväl till Sartre, 1988

De bästa åren, 1984

De vackra bilderna, 1968

Det andra könet, 1995

En familjeflickas memoarer, 1979

För en tvetydlighetens moral, 1992

Ingen är odödlig, 1948

Mandarinerna, 1998

Världens gång, 1989

Världen öppnas, 1986

Ålderdomen, 1976

Fakta bl a genom

The Window Philosophers: http://www.trincoll.edu

http://www.connect.net/ron/beauvoir.htm

Kvinnliga filosofer

Margaretas hemsida

© Margareta Björndahl     2006-12-23    margareta.bjorndahl@comhem.se  (aktiv e-post)