Ellen Key

1849 - 1926

Svensk utbildningsivrare

Ellen Key var en pedagogisk föregångare, banbrytare och förkämpe för barnens plats i samhället. Flera av hennes böcker är översatta till mer än tio språk och hon är mer känd utomlands än i sitt eget hemland. En ung koreanska gjorde några år efter Ellen Keys bortgång en resa till Sverige för att besöka de platser där Ellen Key levt. Hon berättade för författarinnan Mia Leche-Löfgren "att när budet om den stora svenskans död nådde Korea, hedrade man hennes minne med en sorgehögtid som kunde anstå en drottning. Hon berättade också, att man i hennes hemland med undran talat om hur Sverige behandlat sin största kvinnliga tänkare."

När UNESCO år 1994 gav ut skriften Thinkers of Education så presenterades självklart Ellen Key. En av de doktorsavhandlingar som skrivits om Ellen Key En studie i Ellen Keys pedagogiska tänkande, främst med utgångspunkt från Barnets århundrade har översatts till japanska, där man givit ut tretton upplagor av Barnets århundrade. I Tyskland har samma bok getts ut i nästan fyrtio upplagor. När Barnets århundrade höjdes till skyarna utomlands mottogs verket kyligt i Sverige. I Italien till exempel är Ellen Key fortfarande en auktoritet inte minst i Reggio Emilia och för Maria Montessoris efterföljare. Den polsk-judiske läkaren Janusz Korczak, som skrivit boken Hur man älskar ett barn, har tagit djupa intryck av Ellen Key. I Sverige har den allmänna barnomsorgen påverkats och Alva Myrdal influerades av Ellen Key.

Ellen Key var en populär föreläsare och till hennes framträdanden kom ofta femhundra personer, någon har gjort uppskattningen att tiotusen människor lyssnat till Ellen Keys föreläsningar, men många gånger fler åhörare kom till hennes föreläsningar i Tyskland, Holland, Schweiz, Österrike och Ungern. Den fyra månaders långa turnén blev ett verkligt triumftåg i Europa. Ellen Key kritiserade ofta det rådande skolsystemet och skrev bland annat: I nutidens utmärkta skola infogas det späda personlighetsämnet - eller rättare utströs det för vind och våg, som en liten sten vid stranden. Där träffas den av det ena vågskvalpet efter det andra, dag från dag, termin efter termin. Plask - fyrtiofem minuter kristendom; plask - dito historia; plask - dito slöjd ... Under dessa vågskvalp domna hjärnorna, fördummas och förstummas själarna, lärarnas som lärljungarnas ... Först när envar fritt får göra vad han själv bäst kan, då skall han ofta lockas att även försöka sig på något av vad de andra kunna. Sålunda skall ensidigheten naturligt motvägas, men icke som nu skoningslöst utplattas med det ´harmoniska bildningsidealets´vält!

Ellen Keys budskap går igen i den finske psykologen Matti Bergströms bok Barnet - den siste slaven. Ellen Key vill att skolan skall möta varje barn, som är unikt. Hon är emot den traditionella åldersindelningen och tycker att skolan ställer för låga krav på vissa barn. Tidig specialisering, där utpräglade anlag finnas; koncentration kring vissa ämnen under vissa tidpunkter; självarbete under hela skoltiden; verklighetsberöring under alla skolstadier - det måste vara den nya skolans fyra hörnstenar. Ellen Key drömmer om en skola som kan forma personligheter istället för de skall bli encyklopedier i västficksformat.

Hon studerar och skriver biografier om Johann Wolfgang von Goethe, om Jonas Love Almqvist, om Rahel Varnhagen och om Elisabeth och Robert Browning. Mia Leche-Löfgren skriver i sin biografi att "Hon hade den generösa, avundsfria människans behov att beundra människor."

Ellen Key i sitt hem vid Valhallavägen i Stockholm som hon innehade från 1880

Ellen Key lät bygga sitt hem på östra stranden av sjön Vättern nära Alvastra, dit hon kunde flytta år 1910 sextio år gammal. Hon kallade bostaden för Strand. I denna byggnad finns hennes hem och bibliotek bevarat och det är tillika ett gästhem för arbetande kvinnor "utan medel för vila och rekreation". Hon sade om huset att böckerna byggde huset. Huset är öppet för besökare under sommarhalvåret.

(I boken Ett hem för själen av Ingela Bendt, Bonniers, 2000, skildras Ellen Keys strand i ord och bild)

Ellen Key var dotter till Emil Key och Sophie Posse och föddes på Sundholms herrgård utanför Västervik. Hon var lärare vid Whitlocks skola under åren 1880 - 1899. Hon föreläste vid Stockholm arbetarinstitut 1883 - 1903 och gjorde föreläsningsturnéer utomland 1905 - 1909. Hennes grav finns i Västervik.

Några av hennes verk:

Några viktiga årtal i Ellen Keys liv: (fakta Nils Westberg, 1994)

Fakta:

Kvinnliga filosofer

Home

© Margareta Björndahl     2006-12-23    margareta.bjorndahl@comhem.se  (aktiv e-post)