Margaret Fuller

1810 - 1850

Amerikansk filosof och författare

Många har kallat Sarah Margaret Fuller för artonhundratalets mest betydande kvinna. Hon var väl känd för sin litterära kritik, journalistik och kallas amerikas första feminist. Hon höll fast vid utsagan att själen inte har något kön, att själen varken är kvinnlig eller manlig. Hon var förespråkare för transcendental filosofi, Emersonsk idealism och metafysik.

Hon var ett begåvat barn och var redan som sexåring bevandrad i latinska texter och var vid tolv års ålder väl förtrogen med europeiska författare som Shakespeare, Cervates och Moliere. Hon älskade John Lockes metafysik och njöt av Platons idélära. Hon kom vid tjugotre års ålder till Cambridge i Massachusetts, där hon mötte Ralph Waldo Emerson och blev hans anhängare och han blev hennes lärare, mentor och profet. Emersons transcendentalism grundade sig på Kants idealism. De ansåg att sinnet inte var en tom griffeltavla utan att erfarenheten antar vissa på förhand givna former som påverkar förnuftet. Dessa former är transcendenta ideal vilka är nödvändiga villkor för erfarenhet i den naturliga verkligheten. Margaret Fuller var tillsammans med Elizabeth Palmer Peabody de enda kvinnliga medlemmarna i Transcendentala klubben, som instiftades år 1837.

Margaret Fuller grundade sin skrift Kvinnan på kantiansk epistomologi. Hon tog upp idéer från Emerson som exempelvis doktriner för självförverkligande, individualism och absolut optimism och tillämpade dessa på kvinnans väsen och liv. Hon höll varje vecka under fem års tid samlingar för kvinnor i Boston med diskussioner om filosofi och mytologi. Hon blev förläggare för kvartalstidskriften Dial som framhöll Emersons transcendentalism och senare skrev Margaret Fuller för New York Tribune där hon blev den ledande litterturkritikern.

År 1846 reste hon till Europa och blev där bekant med den italienske markisen av Ossoli, Giovanni Angelo. De gifte sig och fick ett litet barn. Genom den italienska revolutionen tvingades de att fly tillbaka till USA men omkom tragiskt under hemresan då skeppet förliste endast en timmes resa från New York. Sarah Margaret Fuller blev endast fyrtio år gammal.

Fakta genom http://www.trincoll.edu/depts/phil/philo/philosophers/fuller

Kvinnliga filosofer

Margaretas hemsida

© Margareta Björndahl    2006-12-23    margareta.bjorndahl@comhem.se  (aktiv e-post)