Marie de Gournay

1565 - 1645

Frankrike

Marie de Gournay anses som autodidakt men skaffade sig gedigen kunskap i de antika klassikerna, modern litteratur, latin och grekiska. Hennes familj var adlig och fadern vistades vid kungliga hovet. När fadern dog flyttade modern och barnen till familjeegendomen i Gournay. Marie skriver sig ömsom som Marie de Gournay och ömsom som Marie de Jars, vilket var familjenamnet. Hon läste filosofen Michel de Montaignes essäer och blev så förtjust i dessa att hon skrev ett beundrarbrev till honom. De möttes i Paris och hon skrev sitt första verk Promenad med Herr de Montaigne.

Marie de Gournay ansåg att kunskap är grunden för moral och att kvinnor måste få tillgång till mer kunskap och utbildning. Hon översatte bland annat Vergilius, Tacitus, Sallustius, Ovidius och Cicero. Hon engagerade sig i kungasönernas uppfostran och skrev Om uppfostran av Frankrikes furstesöner. Hon fick mothugg genom sitt försvar av jesuiterprästerna i samband med mordet på kung Henrik IV, pamfletten fick titeln Anti-Gournay och den orsakade skämt och påhopp. När hon fick en liten pension av den nye kungen, Ludvig III, skrev hon Tack till Konungen, den innehöll moderniserade pjäser av författaren Ronsard vilket hon fick skarp kritik för. I skriften Fröken de Gournays skugga från 1626 publicerades ett par självbiografiska essäer samt samtliga tidigare publicerade verk. Hon förde vid denna tid stor salong i Paris med öppna dörrar för framstående lärda män och kvinnor och hon hade en omfattande korrespondens.

År 1622 publicerade Marie de Gournay sin viktigaste filosofiska skrift Mäns och kvinnors jämlikhet. Hennes argumentation i detta verk grundade sig dels på välrenommerade manliga auktoriteter som Platon och Aristoteles och dels på Bibelns människosyn och ett antal kyrkofäders kvinnosyn.

Källa:

Malmström-Ehrling Anna-Karin, 1998, Kvinnliga filosofer från medeltid till upplysning, Natur och kultur.

http://libraries.colorado.edu

http://www.pyrrhon.de

http://www-stp.lib.umn.edu

Kvinnliga filosofer

Margaretas hemsida

© Margareta Björndahl    2006-12-23    margareta.bjorndahl@comhem.se  (aktiv e-post)