Cathrine Macaulay Graham

1731 - 1791

Engelsk upplysningsfilosof

"Det vore bättre om hon pudrade sina kinder röda än svärtade ner andra människors karaktär", skrev den populäre doktor Samuel Johnson om Cathrine Grahams skriverier. Hon skrev Englands historia från revolutionen till nutiden, en beskrivning av Englands utveckling under halvannat sekel i åtta volymer. Hennes filosofiska skrifter utgjordes till stor del av kommentarer och kritik av samtida filosofers och politikers verk som till exempel David Hume och Edmund Burke. Andra uppskattade henne som exempelvis Mary Wollstonecraft, Thomas Gray, Horace Wallpole och William Pitt.

Cathrine Macaulay växte upp i en medelklassfamilj och fick sin undervisning i hemmet, där fadern hade ett stort bibliotek, som Cathrine utnyttjade. Hon var väl insatt i teologiska, metafysiska och kunskapsteoretiska frågor förutom historia, politik och pedagogik. Hon gifte sig med en skotsk läkare och bosatte sig i London. Hon blev änka efter ett par år men gifte senare om sig med en yngre man med lägra status, vilket väckte offentligt publicerad kritik. Hon besökte tillsammans med denne man Amerika och mötte där president George Washington med vilken hon förde politiska samtal och därefter brevväxlade.

Cathrine Macaulay Graham trodde på det upplysta förnuftet och på förnuftets odling. Hon ansåg att människan har förmåga att utveckla sitt förnuft i ett civiliserat samhälle och att det finns förutsättningar för att varje individ skall lyckas. Hon talar om uppfostran och ställning, med ställning menar hon den position, som människans föds in i. Hon konstaterar att pojkar ges frihet och att flickor i stället hämmas, begränsas och uppfostras till att underordna sig. I hennes reformpedagogik ingår samma moraliska måttstock, samma möjlighet till kunskap och icke-begränsning för både flickor och pojkar. Hon anser att etik skall grundas på vissa generella principer och avvisar könets relevans för moral. Viktig i moraliska sammanhang är medkänslan eller sympatin medan andra filosofer har framhållit maktens betydelse för moral. Catharine Graham talar mycket om människans fria vilja.

Fakta:

Malmström-Ehrling Anna-Karin, 1997, Kvinnliga filosofer från medeltid till upplysning, Natur och kultur.

Kvinnliga filosofer

Margaretas hemsida

© Margareta Björndahl    2006-12-23    margareta.bjorndahl@comhem.se  (aktiv e-post)