Héloise

1101 - 1164

Héloise var en välutbildad ung kvinna, som mötte den franske filosofen och teologen Pierre Abailard, som var tjugotvå år äldre än henne. Deras brevväxling är världsbekant. Det sägs om henne att hon var helt och fullt hängiven filosofin och att hon efter Abailards stympning lämnade "logiken för evangeliet, Platon för Kristus och universitetet för klostret". Hon föddes 1101 och uppfostrades av sin farbror Fulbert i Paris. Hon mötte Abailard och blev hans elev vid arton års ålder, han var då fyrtio år. De inledde ett kärleksförhållande och Héloises farbror lät kastrera Abailard när förhållandet blev känt. Abailard förvisades till ett kloster efter att ha blivit dömd för sin syn på treenighetsläran och efter strid med Bernhard av Clairvaux. Héloise gick även hon i kloster. Deras brevväxling fortsatta och i denna visar hon att hon var väl bevandrad i argumentationskonsten. Abailards metod var att på en fråga formulera en motstridig fråga. Héloise var även skicklig i logiskt tänkande. Breven handlade mycket om nominalismen i motsatsförhållande till realismen.

Länk:

http://www.trincoll.edu/depts/phil/philo/phils/heloise.html

Kvinnliga filosofer

Margaretas hemsida

© Margareta Björndahl

2006-12-23

margareta.bjorndahl@comhem.se  (aktiv e-post)