Lady Augusta Ada Byron

grevinna av Lovelace

1815 - 1851

Den här kvinnan kallas i skrifterna för Lovelace, hon var dotter till den engelske poeten lord George Byron. Hon var författare, matematiker och samhällsintresserad. Hon lärde sig geometri och astronomi. Hon var nära vän med sir Charles Babbage, som räknas som datamaskinens upptäckare och pionjär. Hon översatte från italienska en artikel av matematikern L F Menabrea, den handlade om hans analytiska maskiner (föregångare till datorer). Till artikeln tillfogade hon ett stort antal egna förklarande noter. US Navys universella dataprogramspråk ADA är uppkallat till hennes ära. Hon sägs vara den första programmeraren eftersom hon skrev koder för att driva den analytiska maskinen.

Fakta:

The Windows Philosophers: http://www.trincoll.edu

4000 kvinnliga vetenskapare: http://www.astr.edu/4000WS

Kvinnliga filosofer

Margaretas hemsida

© Margareta Björndahl     2006-12-23    margareta.bjorndahl@comhem.se  (aktiv e-post)