Elizabeth Palmer Peabody

1804 - 1894

Elizabeth Palmer Peabody mötte tidigt William Ellery Channing, som medverkade till att hon fostrades in i filosofin. Hon var god vän med Margaret Fuller och de var de enda kvinnliga medlemmarna i Transcentalisternas klubb, som instiftades år 1837. Peabody öppnade tre år senare en betydelsefull bokhandel i Boston speciellt inriktning på transcendentalismen. Hon publicerade William Ellery Channings verk Emancipation (1840) och upptäckte och spred svågern Nathaniel Hawthornes arbeten Grandfather´s Chair, people och Liberty Tree (1841) och sin eget periodiska tidskrift Aesthetic Papers och Dial (1842-43). Bokhandeln var öppen under tio år men Peabody fortsatte sedan att arbeta tillsammans med Channing. Hon propagerade för betydelsen av kindergarten för barnens utveckling och uppfostran, där hon spred Fröbels tankar om barns uppfostran.

Elizabeth Palmer Peabody var uppfostrad i sin mors skola i Salem, Massachusetts. Hon undervisade själv vid Bronson Alcotts experimentskola där hon lärde ut latin men hon övergick snart till att helt ägna sig åt platonsk-transcendental filosofi. Hon dog nittio år gammal och är begravd i Concord där skolor är uppkallade efter henne.

Bruce A. Ronda har nyligen skrivit en fullständig biografi om Elizabeth Palmer Peabody under titeln A Reformer on Her Own Terms. Han skriver om hennes intrikata privatliv och extraordinära karriär som filosof och lärare. Han skriver att Peabody blivit skandalöst negligerad och karikerad inte minst av Henry James i The Bostonians där hon kallas Miss Birdseye.

Fakta:

The Window Philosophers, http://trincoll.edu

Her Heritage, http://www.plgrm.com/Heritage/women

http://www.concordma.com/magazine/junjuly99/peabody.html

Kvinnliga filosofer

Home

© Margareta Björndahl    2006-12-23    margareta.bjorndahl@comhem.se  (aktiv e-post)