Elena Piscopia

1646 - 1684

Italiensk graduerad filosof

Elena Piscopia var den första kvinnan i Padua, Italien, som disputerade i filosofi. Redan som barn studerade hon latin och grekiska samt hebreiska, spanska och franska under ledning av speciellt skickade lärare. Hennes far var prokurator i Sankt Markus i Padua. Hon försvarade år 1678 sina teser inför en grupp professorer. Förmodligen gällde hennes avhandling efterföljande till Aristoteles analys och fysik. Men disputationen blev också hennes öde, det fanns ingen framtid för henne i Universitetet i Padua, som inte godkände någon ny doktorsexamen till en kvinna förrän sjuttio år senare. Hennes samlade verk publicerades i Parma 1688. Hon ligger begravd i Santa Giustina i Padua och en staty av henne placerades i universitetet där. I Amerika finns ett glasfönster till hennes ära vid Vassar College. Ett flertal biografier över henne har utgivits på skilda språk.

Fakta: http://www.trincoll.edu/depts/phil/philo/philosophers/

The Catholic Encyclopedia, volym IV

Kvinnliga fílosofer

Margaretas hemsida

© Margareta Björndahl     2006-12-23    margareta.bjorndahl@comhem.se  (aktiv e-post)