Christine de Pizan

1364 - 1431

fransk filosofisk författarinna

Christine de Pizan var född i Venedig men kom tidigt till Paris där hon fick klassisk skolning i antik filosofi, historia, religion och samtida litteratur. Hon blev tidigt änka med tre barn att försörja och ägnade sig åt författarskap genom att låta kopiera sina texter, dedicera dem till samtida framstående personer och fick på så sätt beskyddare och inkomster. Hon skrev biografier över Karl V och Jeanne d´Arc. Hon gav sig in debatten om ett allegoriskt verk, Romanen om rosen, skriven av Jean de Meung (1280), vilken hon tyckte ha en kvinnofientlig tendens. Som ett inlägg i denna debatt skrev Christine de Pizan Boken om Damernas stad (utgiven 1405) och hon kom att betraktas som en tidig feminist. Hon anser att mannen och kvinnan är lika väl utrustade på det själsliga planet. Hon exemplifierar med tidigare framstående drottningar och kejsarinnor som varit ledare och som visat prov på mod och styrka, på moraliskt högtstående kvinnor, på lärda kvinnor och kloka rådgivare men hon framhåller också att flickor och pojkar inte fått samma chans till utbildning och erfarenhet av samhället eftersom de ofta varit instängda i hemmet.

Christine de Pizan skrev allegoriska verk bland annat om de tre dygderna, Förnuftet, Rättrådigheten och Rättvisan i form av ett möte med tre damer (illustrerad ovan i vinjettbilden) där hon behandlar människosyn, etik, filosofi och ideologisk politisk makt. Hon ser klostret som en förebild och poängterar vikten av kunskap som ger omdöme, den kristna religionen och människans sociala villkor. Christine de Pizan framhåller vikten av kvinnans heder, hennes måttfullhet, kyskhet och värnande av familjen. I hennes filosofi finns mycket av riddaridealet.

Källor:

Malmström-Ehrling Ulla-Karin, 1998, Kvinnliga filosofer från medeltid till upplysning, Natur och Kultur

Kvinnliga filosofer

Home

© Margareta Björndahl    2006-12-23    margareta.bjorndahl@comhem.se  (aktiv e-post)