Lyxtelegram

en 65-årig kulturföreteelse

Den 16 augusti 1912 fick grosshandlare Gustaf Hagberg i Göteborg en personlig hälsning från Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos i Stockholm. Det sensationella var att Kungliga telegrafverket i Göteborg kunde skriva ut meddelandet på en dekorativt utsmyckad blankett, ett så kallat lyxtelegram, och med hjälp av bud överlämna telegrammet till dess mottagare.

Telegrafverket skulle förmedla mer än 140 miljoner lyxtelegram innan denna verksamhet upphörde år 1977; Nationalföreningen skulle få intäkter på mer än 53 miljoner kronor enbart genom lyxtelegrammen.

Mer än etthundra lyxtelegram förekom under åren, somliga i små upplagor och i bruk något enda år, andra fanns under hela denna epok och gick ut i miljonupplagor. Här nedan visar jag några exempel på lyxtelegram.

Lx 1 Riksvapnet

Textilkonstnären Agnes Sutthoff, Lidingö har tecknat blanketten.

Brukstid: 1912-1977 med bästa försäljningsår 1929

Upplaga nästan 9 miljoner ex

Det enda telegram som förekom under hela lyxtelegramepoken

Utgjorde första pris i 1912 års tävling

Blanketter i guld och gult förekom år 1912. Såväl linjerade som olinjerade blanketter förekommer

Lx 2 Blåsippskrans och gullvivor

Tecknat av artisten Folke Hoving

Brukstid: 1912-1969 bästa försäljningsår 1921

Utkom i fem miljoner ex

Fick andra pris i tävlingen år 1912

En variant utan de tre kronorna och utan upphovsmannens signatur förekommer efter 1950

Linjerade och olinjerade blanketter finns

Lx 3B Livsurna

Upphovsman är artisten Rudolf Persson från Örebro

Brukstid: 1924-1969 med bästa försäljningsår 1924

Såldes i 4,5 miljoner ex

Utgjorde första pris i 1923-års tävling

Förekommer både linjerat och olinjerat, med och utan signatur

Lx 4A Allmogebrudpar

Tecknat av Kersti Richthoff

Brukstid: 1914-1924 med bästa försäljningsår 1921

Utgivet i 300 000 ex

Förekommer såväl linjerat som olinjerat

Lx 4C Sjuarmad ljusstake

Upphovsman är artisten Ruben Hellman i Falun

Brukstid: 1934-1951, bästa försäljningsår 1934

Utkom i 770 000 ex

Inköptes efter tävlingen 1930-31

Julmotiv

Lx 6A Liljor i vas

Arkitekt Erland Heurlin i Stockholm tecknade telegrammet

Brukstid: 1918-1931 med bästa försäljningår 1921

Kom ut i nästan en miljon ex

Användes både som bröllops- och kondoleanstelegram

Flera lyxtelegram med samma nummer förekommer varför jag numrerat dem kronologiskt i 4A, 4B och så vidare

Lyxtelegrammens historia är värd att berättas men får vänta till senare.

Home

© Margareta Björndahl

2006-05-03

margareta.bjorndahl@comhem.se  (aktiv e-post)