Konstnären Karl Nordlund

Konst målad i USA

Karl Nordlund upplevde Stockholm efter sina resor i Europa som alltför instängd och flyttade på 1960-talet till Boston i Massachusetts, USA, och blev amerikansk medborgare.

Man kan urskilja tre större motivgrupper inom den konst som målades under denna USA-tid.

Det finns ett stort antal bilder med en kvinnofigur, som Karl målade koncentrerat inom given tidsram. Även här återkommer den sparsmakade stilen och de milda nyansrika färgerna. Han fångade kvinnofigurens ställning och hållning medan ansiktsuttrycket inte är angivet. Modell var hans amerikanska hustru Maria.

Den andra gruppen har motiv hämtade från stadens intensiva biltrafik, Trafic Jam, med köande eller mötande bilar. Färgskalan är här starkare men fortfarande finns inga detaljer utan kropparna utgör dynamiken i bilderna.

De tavlor, som utgjorde huvuddelen av den stora utställningen i det nyöppnade City Hall of Boston, är målade i det stora formatet med motiv av "Floating Objects". Det är stora objekt som flyter i rymden till synes helt viktlösa. Karl Nordlund fulländar en konstruktivistisk stil.

Figur ca 1965 Figur ca 1965 Figur ca 1965

Biografi Fotografier Litteratur Mallorca Recensioner USA Startsida

© Margareta Björndahl * 2006-04-17 * margareta.bjorndahl@comhem.se