Rahel Varnhagen

von Ense

1771 - 1833

Denna kvinna är exempel på en intellektuell person, som försökte att anpassa sig efter det rådande intellektuella samhället. På grund av sitt kön och etniska bakgrund som judinna accepterades hon inte av samhället. Hon höll salong i andra hälften av 1700-talet i Berlin. Först när hon böjde sig inför faktum kände hon fri att handla.

Hannah Arendh skrev en biografi om Rahel Varnhagen: Arendt Hannah, 1959, Rahel Vernhagen: Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik, Pieper, München. (The Life of a Jewish Woman, New York, 1974). Ellen Key skrev 1908 en biografi om "den första stora kvinnan i tyska kulturlivet", Rahel Varnhagen (226 sid).

Fakta:

Holm Ulla M m fl, 1999, Tanke - känsla - identitet, Anamma, Göteborg, sid 23.

Rahel Varnhagen von Ense: Gedanken, Beobachtungen und Erinnerungen aur ihren Tagebüchern und Briefen. http://www.geocities.com/~aristipp/litlinks/varnhagen-r.htm

Kvinnliga filosofer

Home

© Margareta Björndahl    2006-12-23    margareta.bjorndahl@comhem.se  (aktiv e-post)