Anna Greta Wide

författare

1920 - 1965

 

Anna Greta Wide var en lyriker, som enbart gav ut sex volymer, men som genom sina finstämda och formfulländade men sparsmakade dikter har kommit att älskas av många. Hon var född i Göteborg där fadern var folkskollärare, hon utbildade sig vid flickläroverket i Göteborg och avlade filosofisk ämbetsexamen (fil mag) vid Högskolan där år 1951. Hon arbetade som adjunkt vid Göteborgs praktiska realskola och i Kungsbacka samrealskola.

Anna Greta Wide vann som gymnasist en rikstävling genom en dikt om Afrodite. Hennes lyriska förebilder var Harriet Löwenhjelm och Karin Boye. Anna Greta Wide debuterade år 1942 med diktsamlingen Nattmusik och man har sagt att just musiken spelar en viktig roll i hennes lyrik. I de första diktsamlingarna dominerar centrallyriken medan hon övergår i de två följande samlingar till en friare mer modernistisk stil för att sluta med två innehållsmässigt religiösa diktsamlingar.

Anna Greta Wides diktverk:

Under respektive diktverkslänk ovan skall även dikterna så småningom finnas.

Samtliga dikt-titlar i bokstavsordning


Litteratur:

Berggren Kerstin: Två gudlösa böner av Anna Greta Wide. Lyrisk färdknäpp ur Studiekamraten, 1983 nr 6, sid 15

Bergsten Staffan: Sorgen och ljuset. Det bestående i Anna Greta Wides lyrik. Vår lösen, 1989 nr 5, sid 302-310

Malmros Ingrid: Leva i tvivlets värld med omvända förtecken. Studier i Anna Greta Wides diktning. Samlaren 1972, litteraturvetenskaplig studie

Vinge Louise: Symboler och motiv i Anna Greta Wides lyrik. SLT 1965, litteraturvetenskaplig studie

Den svenska litteraturen, band 5 sid 232

Den unga parnassen, 1947, antologi, sid 226ff

http://www.forflex.se

Linder Erik Hjalmar, Fem decennier av nittonhundratalet, band 2 sid 908-911

Nordisk kvinnolitteraturhistoria, band 3, sid 447-449


Home

© Margareta Björndahl

2006-04-17

margareta.bjorndahl@comhem.se  (aktiv e-post)