Mary Wollstonecraft

1759 - 1797

Engelsk upplysningsfilosof

 

Mary Wollstonecraft blev endast 38 år gammal, men ändå kom hon att göra sig ett namn som en av de mest betydelsefulla upplysningsfilosoferna i England. Hon uppskattade den samtida stora upplysningsfilosofen Cathrine Macaulay Graham. Hon fick i motsats till sina bröder en oregelbunden skolgång och flyttade tidigt hemifrån för att bli sällskapsdam till en kvinna i London. Hon återvände emellertid hem för att vårda sin mor och grundade tillsammans med sina systrar en skola för flickor. Här knöt Mary Wollstonecraft åtskilliga kontakter med författare och andra intellektuella. Hennes engagemang i flickornas utbildning gjorde att hon skrev Tankar om döttrars utbildning, 1787 och senare Mary, en roman, Fantasins grotta, Sanna berättelser från verkliga livet och Den kvinnliga läsaren förutom ett stort antal artiklar i politiska, litterära och religiösa ämnen. Hennes mest kända verk är Till försvar för kvinnans rättigheter från år 1792. Hon reste även runt i Skandinavien och gav därefter ut Brev skrivna under en kort vistelse i Sverige, Norge och Danmark. Hennes sista roman fick titeln Kvinnans oförrätter eller Maria.

Mary Wollstonecraft trodde på förnuft och bildning, att människan och även kvinnor kan tänka självständigt men att hon måste ha utbildning och få vidgade erfarenheter, alltså bli upplyst. Hon menade att varje människa har ett värde och att alla former av förtryck och dominans strider mot detta värde. Hon föraktade laster såsom girighet, tillgjordhet och egenkärlek och hon försvarade frihet, individualism men inte egoism. Hon ansåg att såväl Bibeln som Rousseau nedvärderade kvinnan och att samma dygder skall gälla för fattig och rik, kvinna och man. Hon skrev om att makten tillhörde en liten privilegierad klass av män, som härskade i parlamentet. Mary Wollstonecraft framförde vikten av god utbildning och skolgång och att den bästa pedagogiska formen var dagskolor, att inte undervisas i hemmet och inte heller på internat.

Hon gifte sig med William Godwin och fick en dotter, men avled strax efteråt. Dottern blev den berömda författarinnan Mary Shelley, som bland annat skrev Frankenstein eller den moderne Prometheus.

Fakta:

Malmström-Ehrling Anna-Karin, 1998, Kvinnliga filosofer från medeltid till upplysning, Natur och kultur.

Kvinnliga filosofer

Home

© Margareta Björndahl   2006-12-23   margareta.bjorndahl@comhem.se